Personal Fragrance

Bath & Body Works Ginger & Cardamom Fragrance Spray

Bath & Body Works Ginger & Cardamom Fragrance Spray
An oh-so-fresh blend of White Ginger, Sparkling Cardamom & Sweet Lemon Blossom
$9.00